Hyppää sisältöön

Taloudellinen tuki

Emme voi ottaa vastaan taloudellista tukea, sillä rahankeruulupaa meillä ei ole. Jos haluat tarjota aloitteellemme näkyvyyttä, materiaaleja tai muuta asiantuntemustasi, olethan meihin yhteydessä sähköpostitse:
pelikoneetkaupoista@gmail.com

22.10. käynnistetylle kansalaisaloitteelle 2 ei myönnetä taloudellista tukea.

Kansalaisaloite 1 (20.3.- 20.9.19) sai taloudellista tukea

Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke saa rahoitusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta, joka jakaa Arpajaislain 17 §:n mukaisesti 43 % vuotuisista veikkausvoittovaroista terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeeseen käytetyt rahat ovat siis lähtöisin rahapelaajilta – myös ongelmapelaajilta ja rahapeliriippuvaisilta.

Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hankkeeseen myönnettyä rahoitusta käytettiin myös kansalaisaloitteeseen 1 (20.3.-20.9.19) liittyviin kuluihin, mm:

 • vapaaehtoistoimijoidemme matka- ja majoituskuluihin
 • materiaalien tuotantoon (videot, printtimateriaalit yms.), joiden suunnitteluun ja toteutukseen toimijamme ovat osallistuneet
 • kansalaisaloitteen näkyvyyden edistämiseen (somemainonta yms.)

Hankesuunnittelija ja Sospedin viestinnän työntekijät käyttivät työaikaansa kansalaisaloitteeseen liittyvän toiminnan mahdollistamiseen. Muilta osin kansalaisaloite ja siihen liittyvä kampanjointi toteuttiin vapaaehtoistyönä. 

Kansalaisaloitelain edellyttämä taloudellisen tuen ilmoittaminen tietoverkossa

Kansalaisaloitelain 13 § ja 14 § säädetään kansalaisaloitteen saaman taloudellisen tuen ilmoittamisesta.

Kun samalta tukijalta aloitteen tekemistä varten saatu yhteenlaskettu tuki on vähintään 1500€ tulee vastaanotettu tuki sekä tieto tukijasta löytyä tietoverkosta. Tukena ei pidetä tavanomaista talkootyötä. (13 §, ote)

Tuki on ilmoitettava tietoverkossa siten, että tiedot ovat yleisön nähtävissä viimeistään tuen vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden päättyessä (14 §, ote)

Kansalaisaloitteeelle 1 (20.3.-20.9.19) myönnettiin taloudellista tukea seuraavasti

Helmikuu 2019: 

 • 2113 €: Sosped-säätiön Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke (toiminnallisia kuluja: majoitus-, matka- & tilakuluja yms.)

Maaliskuu 2019:

 • 1751,1 €: Sosped-säätiön Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke (majoitus-, matka-, materiaali- ja somemarkkinointikuluja)

Huhtikuu 2019:

 • 135,1 €: Sosped-säätiön Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke
  (somemarkkinointi- ja matkakuluja)

Toukokuu 2019:

 • 359,41 €: Sosped-säätiön Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke (somemarkkinointi)

Kesäkuu 2019:

 • 1149,02 €: Sosped-säätiön Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke (matka-, majoitus-, materiaali- ja somemarkkinointikuluja)

Heinäkuu 2019:

 • 77,64 €: Sosped-säätiön Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke (somemarkkinointi)

Elokuu 2019:

 • 686,13 €: Sosped-säätiön Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke (somemarkkinointi)

Syyskuu 2019:

 • 1616,64 €: Sosped-säätiön Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hanke (somemarkkinointi & välinevuokraus)

YHTEENSÄ: 7888,04 €