Hyppää sisältöön

Asiantuntijahaastattelu: Sosiologian professori emeritus Pekka Sulkunen, Helsingin yliopisto

Asiantuntijahaastattelut, Kaikki

Sulkunen toimi vuodet 2016-2018 Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen Rahapelihaittojen arviointiryhmän puheenjohtajana.

 
1. Vahvistuisiko vai heikentyisikö Veikkauksen monopolin oikeutus, mikäli pelikoneet poistettaisiin kaupoista? 

Veikkauksella on käytännössä monopoli vain maapelaamisen osalta, ja siitä suurin osa ovat lotot ja hajasijoitetut automaatit. Jos hajasijoitetut automaatit poistettaisiin, Veikkauksen asema muuttuisi olennaisesti, eikä se pystyisi enää täyttämään hyvien asioiden rahoitustehtäväänsä.

Ei olisi myöskään enää mitään perustetta ylläpitää sen monopoliasemaa, koska lotot eivät ole rahapelihaittojen suuri aiheuttaja, eivätkä ne myöskään ole rikollisuuden torjunnan kannalta ongelmallisia. Monopolin oikeutus siis heikentyisi ja koko järjestelmä tulisi suunnitella uudestaan. 
 

2. Onko raha-automaattien nykyinen hajasijoittelu perusteltua kanavoinnin* näkökulmasta?  

Ei. Hajasijoitetuilla automaateilla ei ole ulkomaista kilpailua. Myöskään sisäinen kanavointi haitattomampiin peleihin ei automaattipelaamisessa toimi. Rahapeliautomaatit ovat hyvin addiktoivia pelejä, kuten kaikki tietävät. 

  • *Rahapelaamisen kanavoinnilla tarkoitetaan Poliisihallituksen mukaan (kts. tämä linjaus, s. 15): “ensisijaisesti olemassa olevan rahapelikysynnän ohjaamista kansallisesti säädetyn lainsäädännön perusteella laittomaksi katsottavista rahapeleistä lailliseen, kansallisesti valvottuun rahapelaamiseen. Kanavoinnilla pyritään myös suuntaamaan rahapelaamista vähemmän haittoja aiheuttaviin rahapeleihin.” 

Lue lisää Pekka Sulkusen aiheeseen liittyviä kirjoituksia ja haastatteluja: